heading
barhomeeiceathurasoireachtstair agus cultursiopascaidhplearscail


Turas

--------------------

Siúlóidí Sléibhe

--------------------

Bádóireacht

--------------------

Ag siúlóid

--------------------

Cur in áirithe

--------------------

 

Ceistneoir

'Siad aidhmeanna an Togra Turasóireacta Cultúrtha seo

  1. an t-saoire is fearr gur féidir a chur ar fáil duit agus
  2. cúiseanna a thaispeáint dár muintir gur ceart ár dteanga agus ár gcultúr a thabhairt dár gcuid páistí. Nach dtugann sé meanma dúinn dul in aghaidh an t-srutha!

Teach:______________________________

Tréimhse:_________________________

Grádú 1 - 10 _____________________________________________________________________

Ar thaitn an t-Saoire leat? _____________________________________________________________________

An raibh do Lóistín sásúil? _____________________________________________________________________

An raibh na Gníomhaireachtaí a cuireadh ar fáil sásúil? _____________________________________________________________________

Tá Níl _____________________________________________________________________

Ar rinneadh an gnó go sásúil le linn na Saoire tré Ghaeilge, Fraincis agus Gearmáinis? _____________________________________________________________________

An raibh an teaghlach ósta, idir óg is aosta, bródúil an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth theanga teagmhála? _____________________________________________________________________

Tuairimí agus Moltaí Síniú ____________________________[Bloclitreacha]

Seoladh:

Dáta______________________


pb development