heading
barhomeeiceathurasoireachtstair agus cultursiopascaidhplearscail


Stair agus Cultur

--------------------

Danlann

--------------------

headLugh the Il-Dana, 1979. Second Version
by Jim Fitzpatrick  http://www.jimfitzpatrick.ie/
(C) 1977, Used with Permission.

Tá an Feachtas seo i bhfad níos tábhachtaí ná turasóireacht chultúrtha.
Maireann gaol na gcnámh ionainn agus in ár dteangain le muintir na Mór-roinne. Is mian linn ár saoirse cultúrtha féin a dhaingniú, faoi thionchar raon theangacha éagsúla. Is mian linn an droichead, a briseadh tamall ró-fhada ó shoin, a aththógáil eadrainn fhéin, ár muintir gaolta agus ár sean-chomrádaithe ar an Mór-roinn.
Clúdaíonn an Ghaeltacht in Éirinn seacht gceantar éagsúil, a mhaireann sibhialtacht agus teanga na nGael iontu - in ainneoin dochma ár staire ar an oileán beag seo leis na céadta bliain. Anois cé nach mó ná 9.9% den Phoblacht í an Ghaeltacht, tráth dá raibh chlúdaigh sí Éire, Alba agus Oileán Mhanainn. Taobh istigh d'ord nua an Aontais Eorpaigh, guímis go láidir, sa chearn iargúlta seo den Ghaeltacht, ár n-aithne Eorpach a chur chun chinn go láidir tré nascanna a chruthú le daoine ó Lár na hEorpa.

Don Toghchaí – Tá sé ar intinn again fosta turasannna dár bpobal to dtí an Fhrainc agus an Ghearmáin a eagrú le cuairt ar tír bhaile stairiúil ár muintir – ar chuaigh N Fiacra (de Meaux) agus N Cillian (de Würtzburg) ar ais chuici blianta móra fada ó shoin.
Cuireadh Naíonra Ghleann na Muaidhe, seirbhís réamhscolaíochta trí Ghaeilge atá dá reachtáil ag an bpobal áitiúil, ar bun i mí Dheireadh Fómhair 2001, le feastal ar riachtanaisí pháistí réamhscoile agus a dtuismitheoirí. 'Sí príomhaidhm na seirbhíse forbairt iomlán an linbh a chur chun chinn agus an Ghaeilge a seallbhú mar ghnáth-theanga cumarsáide.
Tagann na páistí le chéile ar feadh trí uair a' chloig 'chuile lá, faoi chúram Stiúrthóra, i dtimcheallacht taitneamhach, áit a mbíonn réimse leathain ghíomhaíochtaí agus cluichí ar fáil, dírithe ar an aoisghrúpa seo. Mar aitheantas ar a gcuid iarrachtaí agus ar chaihgdeán na seirbhíse, bronnadh gradam 'AIB Better Ireland Programme' ar an gcoiste.


Gradam an 'AIB Better Ireland Programme

Sa ghrianghraf, le páistí atá ag freastal ar an Naíonra faoi láthair, tá (ar chúl o chlé) : Bríd Uí Lionaird (Forbairt Naíonrai Teo.), Treasa Ní Ghearraidh (Rúnaí), Agnes Uí Ruadaigh (Cathaoirleach) - ag glachadh seic ar €2,500 - Máire Cáit Uí Mhurchú (Stiúrthóir), Christine Kirby (AIB), Betty Uí Dhéaganaigh (Cisteoir) agus Máire Uí Gearbháin (Stiúrthóir Cúnta). Bainfear úsáid as an ngradam seo le trealamh caighdeánach súgartha a cheannach, a chuirfidhh go mór leis an seirbhís.

Click here to view .pdf file


pb development